Danderyds Sjukhus

 12 juni, 2014

fr Thomas_sign 200pixMIC Nordic har under vintern/våren 2014 slutfört installationen av ett radiosystem för inomhustäckning av radiosystemet Rakel och mobiltelefoni inom Danderyds Sjukhus. Entreprenaden har genomförts som en totalentreprenad och omfattar att inom en byggnadsyta av ca 155 000 kvm, installera och leverera ett multioperatörs inomhusnät för Rakel, 3G och 4G.

Bakgrund: Danderyds sjukhus är ett av de större akutsjukhusen i Sverige. Tillsammans med hälftenägda BB Stockholm, är det norra Europas största förlossningssjukhus.Sjukhuset har idag ett upptagningsområde med 450 000 invånare. Antalet anställda är över 3 600 och sjukhuset har cirka 530 vårdplatser. Antalet besökare per dag är mellan 3 – 4000 personer.

Utmaning: Att skapa tillförlitliga, pålitliga och fungerande mobilnät för TETRA, 3G och 4G i alla sjukhusbyggnader. Täckningen omfattar 31 byggnader samt hela kulvertsystemet inom Danderyds sjukhus. På så sätt skulle sjukhusets tekniska säkerhet öka samt patienter och besökare kan använda mobiltelefoner oavsett mobiltelefonoperatör.

Tidsplan: Våren 2014

Lösning: Installera och leverera ett inomhusnät för Rakel, 3G och 4G med ett fibermatat aktivt distribuerat antennsystem (DAS).
fr Thomas equipment 200 pix

Radiosystemet består av Master station, fibermatade repeatrar och ett passivt koaxialkabelnät med antenner. Till Mastern ansluts mobiloperatörernas basstationer och samt en kanalselektiv repeater för RAKEL. Signalerna från de olika systemen kombineras och fördelas via optisk fiber till Remoter placerade på sjukhuset.
Remoterna omvandlar den optiska signalen och fördelar den till separata effektförstärkare för TETRA, 3G och 4G. De förstärkta signalerna kombineras och matas ut i antennäten.

Kommentar från kunden om projektet.
Senior Projektledare, Kerstin Paulson
Locum AB
”Samarbetet med MIC Nordic har fungerat bra i projektet.