Gasellföretag!

 2 december, 2015

Mats Larsson … ”Vi tackar alla våra kunder, leverantörer samt medarbetare. Det var många spännande projekt och god samarbeten som gjorde att vi blev ett Gasellföretag! Ett bevis på att vårt hårda arbete under dessa år resulterat i ett riktigt bra resultat”.

Varje år delar Dagens industri ut denna utmärkelse till Sveriges snabbast växande företag. Det är färre än 0,5 % av Sveriges aktiebolag som årligen utses till Gaseller.

För att få den utnämning måste företagets fyra senaste årsredovisningar uppfylla följande kriterier:

  • en omsättning som överstiger 10 Mkr
  • minst tio anställda
  • minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
  • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren 
  • ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt i allt väsentligt vuxit organiskt,
    inte genom förvärv eller fusioner 
    sunda finanser