Mobiltäckning inomhus

Bättre mobiltäckning inomhus

Det är främst tre faktorer som gör att behovet av bättre täckning för mobilsignaler inomhus ökar lavinartat; förändrad byggteknik, sämre telefonantenner och krav på högre datahastigheter.

På MIC Nordic skapar vi fungerande infrastrukturer för inomhustäckning och säkrar kommunikationen inom viktiga verksamheter som polis, ambulans och räddningstjänst. Vi bidrar till att företag, organisationer och myndigheter får bättre täckning i bostadsområden och kontorshus, i garage och tunnlar, i fordon, på arenor, i centrum och gallerior, på mässor, i hotell och konferenslokaler och på sjukhus.

Alla standarder för mobiltäckning

De produkter vi erbjuder passar alla standarder från FM, TETRA/RAKEL, GPS, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Vi är även involverade i forskning och utvecklingen av nya framtida standarder.