6813093-heja-sverige

På stora idrottsarenor, och andra anläggningar där många människor vistas samtidigt, är det viktigt att trygghetssystemen fungerar.  Polis och räddningstjänst, som använder RAKEL-mobiler måste kunna kommunicera. MIC Nordic har bland annat säkrat RAKEL-kommunikationen på Friends Arena i Solna.