Centrum

Många städer bygger nya stormarknader med gallerior och inbyggda inomhuscentra. Här är bristande mobilmottagning ofta ett problem. MIC Nordic blir ofta involverat när det gäller att just förstärka kapaciteten för de mobila näten samtidigt som det också är viktigt att säkra det kommunikationssystem som polis och räddningstjänst använder, RAKEL.