Bostad

Att mobiltelefoner, bredband och trådlös utrustning ska fungera är något man borde kunna ta för givet när man flyttar in i en nybyggd lägenhet. Men i dag är det dessvärre mer vanligt att den trådlösa kommunikationen inte fungerar.

Vid nybyggnation samt även vid renovering av äldre hus sätts ofta in moderna energisnåla fönster. Det bidrar till bra miljö samt energibesparing. Samtidigt är just det metallskikt som finns i moderna fönster det största hindret för mobilsignalerna att gå fram.

MIC Nordic har ett antal projekt där det handlar om att stärka inomhustäckningen för mobila nät. Bolaget har utvecklat ett eget internt mobilnät som enkelt kan installeras i större bostads- och kontorskomplex och som löser problemet. Kontakta MIC Nordic för mer information.

Gärna med redan från början

MIC Nordic är gärna med redan vid planering av nya fastigheter eller renoveringsobjekt. Då kan vi bidra till att rätt åtgärder för bättre signalkvalitet sätts in redan innan husen är färdigbyggda, vilket blir till fördel för alla parter.