Tunnel

Det är lätt att upptäcka när mobilsignalerna inte är tillräckliga och var de behöver förstärkas. När navigationssystemet plötsligt låser sig och inte visar någon väg alls i tunneln vi kör igenom, när bilradion plötsligt får dålig mottagning och när betalningen via mobilen i garaget inte går att genomföra.

Allt mer kommunikation synkroniseras löpande. Medan vi kör vår bil synkroniseras fakta i bilens navigationssystem, kontakten sker via satelliter som uppdaterar vår position. Det är lätt att hålla ordning på vägval, hinder och trafikstockningar. Information om trafikstörningar når oss, även när vi är mitt i en tunnel eller står med bilen långt ner i ett garage.

MIC Nordic har produkter för att säkerställa detta och stärker signaler i tunnlar, garage, hangarer, laboratorier och andra signalkritiska lokaler såväl över som under jord. Kontakta oss för mer information.