Doctor walking through hospital corridor

För att kunna säkra den mobila kommunikationen inom sjukhus behövdes ny infrastruktur för mobilnätet i sjukhusets samtliga byggnader. Senaste utförda projekt är Danderyds sjukhus samt Rosenlunds sjukhus. Där det tidigare varit dålig täckning är det nu full täckning.

Sedan tidigare har vi även hjälpt sjukhusen i Norrtälje och Bromma med samma sak. Vi har även varit involverade i att förbättra täckningen för RAKEL på Karolinska sjukhuset, i både Solna och Huddinge.