GSM-R Protection Filter

 30 maj, 2016

MIC Nordic har lanserat ett filter som räddar och skyddar GSM-R från 4G-störningar. GSM-R står för GSM för tåg (Railway).
Det är speciellt viktigt för en bra kommunikation mellan lokföraren och ERTMS, styrsystemet för järnvägstrafik.

Det underlättar även för tågpersonalen att kommunicera mellan varandra under färd samt säkrar funktioner för nödanrop.

Vi har repeatrar som underlättar för passagerarna att ringa från tåget och vi har byggt täckning i tunnlar så att telefonerna fungerar även när tåget kör i tunnel.

Datablad   GSM-R Filter