MIC Nordics affärsidé är att förse marknaden med produkter och lösningar för fungerande trådlös kommunikation i inomhusmiljö. Bolaget grundades 2007 och vi har sedan dess fokuserat på att lösa problemet med dålig mobiltäckning inomhus.

Att jobba hos oss innebär att vara en del av framtiden! Vi är ett av de mest snabbväxande företagen i den här branschen och har ambitioner att vara ett av Sveriges gasellföretag, ett framgångsrikt företag med tillväxt, goda framtidsutsikter och med produkter och tjänster vars utvecklingspotential är mycket stor.

I teknikens framkant

Inom bolaget har vi specialistkunskaper kring samtliga teknologier som används inom trådlös kommunikation. På MIC Nordic sätter vi en ära i att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen.

För att åstadkomma detta har vi ett nära samarbete med Wireless@KTH och erbjuder studenter forsknings- och utvecklingsprojekt samt examensjobb. Vi involverar oss i branschfrågor, trender och produktutveckling, håller egna utbildningar samt föreläser om, och deltar i, forskningsprojekt relaterade till branschen.

Soogreen

MIC Nordic tillsammans med KTH Wireless deltar aktivt i ett Europeisk projekt som går under namnet, SooGREEN, tjänsteorienterad optimering av energieffektivitet i mobila nätverk.

Projektet leds av Orange i Frankrike och beräknas vara avslutat mitten av 2018, andra svenska deltagare är bland annat Tele2, Flexenclosure med.fl. Länder som deltar i projektet är bland annat Finland, Frankrike och Portugal.

MIC Nordic’s del i detta projekt är bland annat beskriva dagens mobila inomhuslösningar, arkitektur samt energi åtgång.

Den kraftiga ökningen inom Mobil datakommunikation gör att nya arkitekturer för design av framtidens nät måste specificeras och att enhetliga standarder tas fram och godkänns i bl.a. ITU.

Genom att delta i detta projekt gör att MIC Nordic kan vara med och påverka hur framtidens lösningar inom området kan göras mer energisnåla och att företaget alltid kommer att ligga i framkanten av Mobila inomhuslösningar.

Brett kontaktnät

Inom bolaget arbetar i dag såväl servicetekniker som ingenjörer, varav några även har masterutbildning och forskning i bakgrunden. Vi initierar gärna ny forskning och har varje år studenter på examensarbete knutna till oss som jobbar med de utvecklingsprojekt som bolaget är involverat i. Bolaget har ett mycket stort kontaktnät och värdesätter vårt nära samarbete med våra underentreprenörer. MIC Nordic är verksamma i Norden och huvudkontoret ligger i Kista.

Säkra uppdrag

Bolagets anställda är certifierade och har de licenser och den säkerhetsutbildning som krävs för att till exempel arbeta på och vid järnvägsspår, i master samt i andra arbetsmiljöer där det krävs utbildning för att få vistas.