MIC Nordic tryggar mobiltäckningen på tåg, i båt, i allmännyttans och privatvärdars bostäder, i bilar, på sjukhus, för räddningstjänsten – ja, faktiskt var det än behövs bättre täckning inne under tak.

Här hittar du ett litet urval av våra projekt.

Swedbank: MIC Nordic bygger just nu Sveriges mest komplexa och största inomhussystem till Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg. Huset rymmer det mesta vad gäller mobiltelefoni, samtliga operatörer, alla frekvensband och teknologier.

RAKEL-mobiler: En stor del av vårt arbete rör projekt för samhällsuppehållande verksamheter, som blåljusverksamheter, sjukvård, försvar och kriminalvård. Där handlar våra projekt om att säkerställa att RAKEL, det kommunikationssystem som dessa använder, fungerar, även när allt annat i samhället slås ut, och att alla som använder RAKEL verkligen kan nås när det behövs.

Danderyds sjukhus:  I sjukhusmiljöer kan det vara svårt med inomhustäckning för mobilsignaler. MIC Nordic har installerat förstärkare i sjukhusets samtliga byggnader.

Friends Arena: På stora idrottsarenor, och andra anläggningar där många människor vistas samtidigt, är det viktigt att trygghetssystemen fungerar.  Polis och räddningstjänst, som använder RAKEL-mobiler måste kunna kommunicera. På Friends Arena har vi säkrat täckningen för dessa och därmed bidragit till att göra arenan tryggare för alla dem som vistas där.

Gotland Runt: Ibland gör vi projekt som kanske inte har samma samhällsnytta som dem vi genomför på sjukhus, i arenor och för räddningstjänsten, men som ändå är intressant för vårt kompetensområde. När Gotland Runt genomfördes 2013 säkrade vi via WLAN att samtliga båtar kunde få ständiga uppdateringar av kartor och sjökort. För sjöfarten har vi även GPS-lösningar för att till exempel synkronisera klockor.

Mobiltäckning på tåg: Vi har lanserat filter som räddar och skyddar GSM-R från 4G-störningar. GSM-R står för GSM för tåg (Railway). Det är speciellt viktigt för en bra kommunikation mellan lokföraren och ERTMS, styrsystemet för järnvägstrafik. Det underlättar även för tågpersonalen att kommunicera mellan varandra under färd samt säkrar funktioner för nödanrop.

Vi har repeatrar som underlättar för passagerarna att ringa från tåget och vi har byggt täckning i tunnlar så att telefonerna fungerar även när tåget kör i tunnel.