MIC inomhuslösningar.

Vår affärsidé
Att erbjuda robusta, säkra miljövänliga totallösningar för
mobilkommunikation inomhus för samtliga teknologier och
frekvenser inom trådlös kommunikation.
Vi skräddarsyr lösningar, utvecklar egna produkter och tjänster för
att hjälpa våra kunder med kostnadseffektiva inomhuslösningar.

Vår vision
Vårt mål är att bli Nordens ledande leverantör av infrastruktur för mobila inomhuslösningar.

Våra värdegrunder

  • Professionalitet
  • Kvalitet
  • Ansvar
  • Respekt
  • God arbetsmiljö

Vi står för en trygg och säker arbetsplats, där arbetet är utvecklande och engagerande utan risk för att våra medarbetare skadas under sitt arbete. Samtliga våra anställda utbildas och har alla erforderliga certifikat och licenser samt säkerhetsutbildningar som krävs för att till exempel arbeta på och vid järnvägsspår, i master samt i andra utsatta arbetsmiljöer där det krävs utbildning för att få vistas.

Nöjda kunder och medarbetare

Vi är ett kundfokuserat företag och arbetar hela tiden med förbättringar på ett målmedvetet och offensivt sätt för att skapa nöjda kunder. Lika viktigt som nöjda kunder är nöjda och motiverade medarbetare. Det ska vara roligt att gå till jobbet och ledningen uppmuntrar gärna till träning och fysisk hälsa för att skapa en hälsosam företagskultur och för att medarbetarna ska trivas på jobbet.

Engagerade i branschfrågor

Vi är även ett bolag som engagerar oss i branschfrågor och företagande. Vi är medlemmar i Småföretagarnas Riksförbund samt i de branschföreningar som täcker just vårt område och vår VD Mats Larsson är med i styrelsen för en av dessa, SKEF – Sveriges Kommunikationselektronik Företagare Förening.

Miljö och kvalitet

Bolaget har uttalade policys kring miljö, arbetsmiljö, kvalitet och hälsa. Vi har nolltolerans mot droger, våra bilar är försedda med alkolås och elektroniska körjournaler. Vi källsorterar och vår miljöpolicy följer riktlinjerna för ISO 14000. Detta för att integrera miljöhänsyn, kvalitet och kostnadseffektivitet som en naturlig del i all verksamhet. Vi arbetar även enligt kvalitetsstandard ISO 9001 och har som mål att certifieras enligt denna standard.

Socialt engagerade

MIC Nordic har även ett stort engagemang i sociala frågor och stödjer flera olika välgörenhetsorganisationer, flera med inriktning på barnens rätt och möjligheter till ett drägligt liv.

SKEF  Transq Qualified  Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.  Våga börja prata