MIC Nordics styrka är att vi kan vara involverade hela vägen, från tidig förstudie till övervakning och support av ett färdiglevererat system.

Vi säljer lösningar som omfattar både hårdvara och tjänster till små, mellanstora och stora företag och har tagit fram lösningar speciellt för att skapa tillförlitliga, pålitliga och fungerande mobilnät inomhus.

MIC360-produkter

Ibland ställer marknaden krav som inte tillgodoses av de produkter som finns på marknaden. Vi har utvecklat egna antenner och passiva komponenter för dessa fall.

Products MIC360

Kvalitet och kunskap

Bland de tjänster vi erbjuder ingår förstudie, design och projektering samt installation, service och support. Se mer information här.

Produkterna i vårt utbud håller de krav vi själva och marknaden ställer på tillförlitlighet, prestanda och kvalitet. De möter de miljökrav som finns och är såväl CE som RoHS-godkända, det direktiv inom EU som förbjuder eller begränsar användningen av vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter på marknaden.

Vi har lösningar där samtliga tekniker integreras, allt från FM-radio till 4G inklusive Wireless LAN och skräddarsyr våra lösningar efter respektive kunds unika behov. Se mer om olika mobilstandarder här.

Vi jobbar inom många olika områden. Vi har bland annat bidragit till att mobilsystemen fungerar i samhällskritiska miljöer, att lokförare kan kommunicera med styrsystemet ERTMS, att det finns täckning för mobiler i tunnlar och garage samt att deltagarna i Gotland Runt fått sjökorten uppdaterade under pågående segling och mycket, mycket mer. Just nu bygger vi infrastruktur för inomhustäckning i Swedbanks nya huvudkontor. Här hittar du mer om våra projekt.

Kontakta oss så går vi igenom vilka produkter just du behöver.