4006618-passenger-train

Med många olika kommunikations- och signalsystem ställs krav på både stor kunskap och rätt utrustning för att kunna åstadkomma bra signalstyrka och kapacitet. Speciellt viktigt blir det i kritiska sammanhang och för organisationer och myndigheter som har till uppgift att fungera även om allt annat i samhället inte gör det.

MIC Nordic kan TETRA och RAKEL

MIC Nordic har lång erfarenhet av projekt för polis, ambulans, räddningstjänst och kriminalvård. Vi blir involverade i att skapa tillförlitlig infrastruktur för mobilkommunikationen. För detta har vi speciellt anpassade, robusta, säkra och miljövänliga lösningar.

Bättre täckning för FM, GPS, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G & HetNet

Vi skapar bättre täckning för FM, TETRA/RAKEL, GPS, 1G, 2G, 3G, 4G och deltar aktivt i forskning och utveckling av 5G och HetNet.

Sedan NMT/1G lanserades 1981 har det i stort sett lanserats en ny mobilgeneration vart 10:e år. Utvecklingen går snabbt. Vi har alla vant oss vid 3G och gemene man pratar nu om 4G. I vår värld pratar vi om nästa fas, 5G och det som Ericsson kallar HetNet – heterogena nät, vilket är en kombination av flera olika nät.

FM
  • FM – rundradiokanaler i FM-bandet, 88 – 108 MHz.
TETRA/RAKEL och Komradio
  • TETRA – är en digital kommunikationsradiostandard. Ordet är en förkortning av TErrestrial Trunked RAdio. Begreppet ”trunked” innebär att flera radiosändare kan dela samma resurser och bara tar upp resurser på bandet när någon talar. Det gör att nödsamtal från räddningsledare och andra som behöver få utrymme i systemet alltid får det, oavsett belastning.
  • RAKEL – används av polis, ambulans, räddningstjänst och kustbevakning. Systemet används i samband med krissituationer även av kommuner, energibolag, lokaltrafik och länsstyrelser bland andra. Även försvarsmakten, kriminalvården och Tullverket använder RAKEL som kommunikationssystem. RAKEL är utvecklat för att ge bra mottagning och täcker i stort sett hela landet. Då systemet måste vara pålitligt och fungera när allt annat slagits ut ställs mycket stora krav på täckning, uthållighet, batteribackuper och generatorer som kan säkerställa bibehållen kommunikation.

MIC Nordic har många års erfarenhet av både säkra och robusta lösningar för TETRA och RAKEL-baserade nät.

  • Kommunikationsradio – komradio, är en analog sändare och mottagare, föregångaren till den digitala kommunikationsradion. Den analoga komradion används fortfarande, bland annat inom verksamheter som flygtrafik, sjöfart, räddningstjänst, gruvnäringen, åkerier, taxibolag och byggbolag.
GPS
  • GPS – Global Positioning System, används i navigationssystem och bestämmer position, såväl longitud som latitud och altitud. GPS används också för synkronisering av tidsreferenser till datorer och klockor. Det ger en mycket noggrann synkronisering och används bland annat i TETRA-standarden.
2G
  • 2G – eller GSM, är en standard, som i dag omfattar den absoluta merparten av alla mobilabonnenter runt om i världen. 2G är andra generationens mobilkommunikation och lanserades 1991. Till skillnad från tidigare analoga system blev nu telefonsamtalen digitaliserade och SMS lanserades som en av de nya mobila datatjänsterna. I samband med att 2G lanserades fick det gamla analoga systemet namnet 1G.
3G
  • 3G – eller UMTS, när den tredje generationens mobiltelefoni lanserades blev överföringshastigheten högre. Upp till 40 gånger snabbare än med 2G och med möjlighet att skicka och ta emot rörlig bild och grafik i mobilen. 3G kallas av många för mobilt bredband. Inom 3G finns även CDMA-450, även kallat Turbo-3G. Det är en teknik som bolaget Net1 använder för att erbjuda mobiltelefoni och bredbandsuppkoppling runt om i Skandinavien.
4G
  • 4G – eller LTE, Long term evolution, är ett sista steg innan införandet av 4G i de europeiska 3G-näten. LTE benämns ibland som 3.9G. 4G är fjärde generationens mobilkommunikation ökar hastigheten på datatrafik och surf ytterligare. Med 4G går det att surfa upp till tio gånger snabbare än via 3G. Mobilnätet är helt digitaliserat och helt IP-baserat.
5G
  • 5G – femte generationens mobilnät. Namnet används för att beskriva nästa utvecklingssteg. Post- och telestyrelsen (PTS) kommer auktionera ut licenser i Sverige för 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden i slutet av år 2020. Genom tilldelningen vill PTS stärka kapaciteten för mobila bredbandstjänster och skapa en plattform för den kommande 5G-utbyggnaden.
HetNet
  • HetNet – så kallade heterogena nät, är en benämning som bland andra Ericsson använder om nästa steg i utvecklingen. HetNet är en kombination och samverkan av flera olika nät, till exempel Wi-Fi och mobilnät. Mobiltelefoni som kompletteras med andra trådlösa tekniker kommer att förbättra täckning och mottagning ytterligare och gör det möjligt att använda basstationer för inomhusbruk.