plans

Erbjuder både hårdvara & tjänster trådlöst kommunikation

MIC Nordic säljer lösningar som omfattar både hårdvara och tjänster. Vi sätter en ära i att arbeta snabbt och kostnadseffektivt, vi kompromissar aldrig med kvalitet. Vår styrka är att vi kan vara med hela vägen, från förstudie till drift och övervakning. Vi bistår även med administration och blanketter för de ansökningar om tillstånd för repeatrar som krävs.

Här listar vi våra tjänster. Kontakta oss för mer information.

  • Förstudie – ju tidigare vi kan vara med i planerna kring nybyggen eller renoveringar desto större nytta kan vi göra.
  • Design – vi skräddarsyr specialanpassade lösningar, för alla tänkbara miljöer.
  • Planering och projektering – vi analyserar och ser över tänkta användarmönster och behov samt planerar val och placering av utrustning samt tar fram ritningar och planer för detta.
  • Installation och driftsättning – vi har egna installatörer som är specialister på våra lösningar och produkter. Vi installerar, testar, verifierar och ser till att allt fungerar som tänkt.
  • Konsulttjänster – vi bidrar med konsulter för projekt ute hos kund.
  • Utbildning – vi utbildar våra kunder kring den lösning man valt.
  • Övervakning – när allt är installerat och klart kan vi ansvara för övervakning av systemet.
  • Service/Drift och underhåll – vi ansvarar för löpande underhåll.
  • Support – vi månar om våra kunder och har jourtjänstgöring för att alltid finnas tillgängliga för våra kunder. Det som är viktigt för våra kunder är viktigt för oss.