Vi levererar säkra robusta lösningar för Rakel G2

 13 mars, 2021

Vad gör MIC Nordic?
Vi tillhandahåller möjligheten för kommunikation ”MIC360° As A Service”. Det betyder
att vi är en systemintegratör med fullt ansvar för projekten från FoU, projektering,
design och installation av kvalitetsprodukter till service, drift och övervakning med NOC.